woensdag 13 september 2017 13:08

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. Het programma brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar.

Met elkaar zijn zij aan het werk om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens en de natuur. Taco stond met anderen aan de basis van het programma en heeft het mee ontwikkeld.

naar een rijke waddenzee waddenvisser

Gelezen: 4727 keer

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg