donderdag 05 oktober 2017 13:06

Coalitie Wadden Natuurlijk (Werelderfgoed Waddenzee)

Voor alle acht natuurorganisaties in het Waddengebied heb ik hun branche-organisatie opgericht en tussen 2004 en 2017 geleid.

Gezamenlijke strategiebepaling, Haagse en provinciale lobby, instellen en leiden van werkgroepen, ontwikkelen van gesubsidieerde projecten, externe vertegenwoordiging. Het voornaamste doel, het realiseren van professioneel natuurbeheer van het Werelderfgoed Waddenzee, is juist door de samenwerking veel dichterbij gekomen.

Gelezen: 737 keer

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg