vrijdag 01 maart 2019 15:40

Gebiedsraad Middag-Humsterland: bestuur naast de gemeente

In 2017 hebben bewoners en betrokkenen van Middag-Humsterland hun ‘gebiedsvisie’ opgesteld. Het doel was het behoud en de ontwikkeling van het landschap met haar natuurwaarden. En daarin zullen tegelijk ook sociale en economische ontwikkelingskansen voor de (agrarische) ondernemers en inwoners worden benut. In de afgelopen maanden zijn tientallen burgers en boeren, mede onder leiding van Taco, regelmatig bij elkaar geweest. Zij hebben voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden.
Een belangrijk onderdeel van de plannen is dat in 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland wordt ingesteld.

Deze raad bewaakt de uitvoering van de visie, de inzet van middelen in het gebied en vertegenwoordigt alle belangen binnen dit waardevolle cultuurhistorisch landschap. Wethouder Fred Stol stelde namens de gemeente extra hulp beschikbaar voor verdere professionele begeleiding van de Gebiedsraad. Aan Taco is gevraagd dat te doen.
Wethouder Fred Stol: “Ik ben blij met de betrokkenheid van al die mensen die hiervoor willen gaan en mijn verwachting is dat de Gebiedsraad Middag-Humsterland met de werkgroepen hier een groot succes van maken.”

Tijdens een geïnspireerde bijeenkomst, eind 2018, is ook de nieuwe website voor het gebied gepresenteerd: www.middaghumsterland.info. De werkgroepen gaan verder aan de slag met het uitwerken van de plannen!

Gelezen: 56095 keer

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg